რა არის საჭირო ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის მოსაგვარებლად პირველ რიგში?

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სულ 9-მა ადამიანმა.

რა არის საჭირო ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის მოსაგვარებლად პირველ რიგში?

საკანონმდებლო ცვლილებები (0%)

არსებული კანონის აღსრულება (22.22%)

ცნობიერების გაზრდის კამპანია (11.11%)

ქალთა კვოტები არჩევით ორგანოებში (22.22%)

შესაბამისი განათლება სკოლის ასაკიდან (44.44%)

ვართ თუ არა მოქალაქეები

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სულ 39-მა ადამიანმა.

მნიშნელოვანია თუ არა თქვენთვის, როგორი მოქალაქე ხართ?

დიახ (100%)

არა (0%)

არ მესმის ამ ცნების მნიშვნელობა (0%)

ფიქრობთ თუ არა, რომ არჩვენებში მონაწილეობა (ხმის მიცემა) საკმარისია თქვენი, როგორც მოქალაქის მონაწილობისათვის პოლიტიკურ პროცესში?

კი (23.08%)

არა (76.92%)

არ ვიცი (0%)

რა არის საკმარისი იმისთვის, რომ ვიყო კარგი მოქალაქე?

არჩევნებზე მივცე ხმა (7.69%)

არჩევნებზე მივცე ხმა და საჯაროდ გამოვხატო ჩემი მოსაზრება (38.46%)

არჩევნებზე მივცე ხმა, საჯაროდ გამოვხატო ჩემი მოსაზრება, მოხალისეობრივად მივიღო მონაწილეობა რომელიმე საჯარო საქმიანობაში (53.85%)

ქალები პოლიტიკაში

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სულ 25-მა ადამიანმა.

საჭიროა თუ არა ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ხელშეწყობა?

დიახ (77.78%)

არა (11.11%)

არ ვიცი (11.11%)

რა არის უფრო მართებული მიდგომა?

ქალებისთვის კვოტების დაწესება არჩევით თანამდებობებზე (0%)

ქალებსა და მამაკაცებისთვის ერთნაირი პირობების შენარჩუნება არჩევით თანამდებობებზე? (37.5%)

ქალებისთვის აუცილებელია ისტორიული უთანასწორობის აღმოსაფრხელად ხელსაყრელი პირობების შექმნა, თუმცა ეს დროებითი უნდა იყოს (12.5%)

არ მაქვს ჩამოყალიბებული მოსაზრება (50%)

შედეგი პრეზიდენტი რომ ქალი იყოს, რა შეიცვლება?

პოლიტიკური გარემო უფრო სტაბილური გახდება (12.5%)

ქალთა პოლიტიკური აქტიურობა გაზირდება (50%)

არაფერი არ შეიცვლება (0%)

პრეზიდენტი ნაკლებად გავლენიანი მოთამაში იქნება პოლიტიკურ წრეებში (25%)

საქართველოში ქალი კიდევ დიდი ხანი ვერ გახდება პრეზიდენტი (12.5%)

სამოქალაქო აქტიურობის ეფექტი

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სულ 69-მა ადამიანმა.

როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას ახდენენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში მიმდინარე საზოგადოებრივ პროცესებზე?

მათი გავლენა სერიოზულია (39.13%)

მათი გავლენა მეტნაკლებად სერიოზულია (60.87%)

არ აქვთ არანაირი გავლენა (0%)

რომელ სფეროში სამოქალაქო ორგანიზაციების გავლენა უფრო საგრძნობია?

არჩევნები (34.78%)

ეკოლოგია (4.35%)

მედიის ტავისუფლება (60.87%)

უმუშევრობის დაძლევა/ეკონომიკური კრიზისი (0%)

ტერიტორიული მთლიანობა (0%)

სხვა (0%)

რომელ სფეროში ისურვებდით სამოქალაქო ორგანიზაციების მეტ ჩართულობას?

არჩევნები (43.48%)

ეკოლოგია (4.35%)

მედიის თავისუფლება (4.35%)

უმუშევრობის დაძლევა/ეკონომიკური კრიზისი (17.39%)

ტერიტორიული მთლიანობა (26.09%)

სხვა (4.35%)

რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი პოლიტიკური არჩევანისთვის თუ ვის მისცემთ ხმას არჩევნებზე?

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სულ 8-მა ადამიანმა.

ლიდერის იმიჯი, პარტიის სია და პროგრამა მეორეხარისხოვანია (25%)

პარტიის იმიჯი და ისტორია, ლიდერი და პროგრამა მეორეხარისხოვანია (12.5%)

პროგრამა და იდეოლოგია, ლიდერი და პარტიული სია მეორეხარისხოვანია (50%)

(12.5%)

როგორ ვაკეთებთ პოლიტიკურ არჩევანს

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სულ 101-მა ადამიანმა.

რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი პოლიტიკური არჩევანისათვის თუ ვის მივცემთ ხმას?

ლიდერის იმიჯი, პარტიული სია და პროგრამა მეორეხარისხოვანია (15.84%)

პარტიული სია, ლიდერის იმიჯი და პროგრამა მეორეხარისხოვანია (13.86%)

პროგრამა და იდეოლოგია, ლიდერი და პარტიული სია მეორეხარისხოვანია (70.3%)

რატომ უფასურდება ლარი?

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სულ 0-მა ადამიანმა.

სახელმწიფოს არასწორი ეკონომიკური ნაბიჯების გამო

გლობალური ეკონომიკური მოვლენების გამო (0%)

ოპოზიციის ქმედებების გამო (0%)

ბიზნესის განვითარების გართლებული პირობების გამო (0%)

(0%)

noimg

920 Hamilton St. Wausau WI 54403, USA
Email: info@society.ge